shoppingShop online

PIP LAU SÀN

PIP lau sàn là chất làm sạch sàn bằng probiotic để làm sạch bằng tay tất cả các lớp chống nước. Hiệu quả lâu dài của probiotic giảm đáng kể nguy cơ hình thành màng sinh học. Để làm vệ sinh trong bệnh viện, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PIP lau sàn. Làm sạch nhanh chóng và dễ dàng. An toàn sử dụng trên tất cả các bề mặt có thể rửa được. Làm sạch không có vệt. PH trung hòa. Giảm đáng kể nguy cơ mùi hôi, màng sinh học, chất gây dị ứng và các vi trùng có hại. Giữ hương thơm tươi mát.